Tajemnice Mojej Babci

Tajemnice Mojej Babci

poster_tajemnice

Spektakl został oparty o prawdziwe historie osobiste członków i przyjaciół naszej społeczności, a także midrasz ‘Eicha’ z Księgi Zoharu oraz interakcję z wystawą ‘Śladami Pamięci’, zainstalowaną w muzeum.

Dwie aktorki, dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko-żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień.

Przedstawienie było wystawiane podczas Krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie w roku 2009 i z okazji Rosz Haszana 5770.

Isnieje możliwość zamówienia spektaklu dla szkół oraz grup a także programów festiwali. Prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem office@beitkrakow.pl.

 

REALIZACJA:

Scenariusz
Rabin Tanya Segal
Patrycja Zywert
Agnieszka Kwaśniewska

Reżyseria
Rabin Tanya Segal

Asysta Reżysera
Agata Nowak
Anna Zakrzewska

Miejsce
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Obsada

Patrycja Zywert
Agnieszka Bała
Borys Malkovski (gościnnie)

Tłumaczenie
Krzysztof Czubacki (heb-pol)
Ewa Szpakowska (pol-eng)
Alachua Haskins (proofreading)

Oprawa Wizualna
Agata Nowak
Piotr Zachara

Oprawa Graficzna
Magda Koralewska

poster_tajemnice