Metoda: Teatr Midraszowy

Melodia Ciszy 2008, fot. Piotr Zachara, reż. Tanya Segal, na zdjęciu: Agnieszka BałaTeatr Midraszowy® to metoda teatralna oparta o studiowanie klasycznych tekstów i ich twórczą interpretację we współczesnym kontekście – stworzona i opracowana przez rabina i reżysera teatralnego – Rabin Tanyę Segal.

Midrasz jest formą interpretacji klasycznych żydowskich tekstów. Wychodząc od kwestii, którą pragnie się głębiej zrozumieć, buduje się nową historię, która jednak nie ma na celu dodawania treści, ale – wręcz przeciwnie – wyjaśnienie i zgłębienie pierwotnego tematu. Tej techniki poznania Teatr Midraszowy używa jako podstawy swojej metody.

Melodia Ciszy 2008, fot. Piotr Zachara, reż. Tanya Segal, na zdjęciu: Agnieszka Bała

Poza kreatywną interpretacją tekstów, Teatr Midraszowy tworzy także interpretację określonej przestrzeni, poprzez wejście z nią w żywy dialog, który urzeczywistnia się w powstałej tą drogą strukturze. Teatr Midraszowy jest więc nowatorską teatralną metodą pracy.