Teatr Żydowski w Krakowie

Teatr Żydowski w Krakowie

_MG_5308Współczesny Teatr Żydowski w Krakowie to Teatr Midraszowy®, który działa od 2008 roku. Powstał i aktywnie rozwija się na krakowskim Kazimierzu. Jego założycielem, inicjatorem, pomysłodawcą jest Tanya Segal, która z wykształcenia jest rabinem oraz reżyserem teatralnym; prowadzi postępową społeczność żydowską w Krakowie, a także zrealizowała i realizuje liczne spektakle i projekty artystyczne w Europie, Izraelu i w Polsce.

Zobacz: Metoda – Teatr Midraszowy® >>

Picture 002Spektakle współczesnego Teatru Żydowskiego w Krakowie powstają najczęściej i pokazywane są w przestrzeniach Krakowskiej Dzielnicy Żydowskiej Kaziemierz. Teatr Midraszowy często wchodził w żywą interakcję z otaczającą przestrzenią historyczną, tworząc jakby „klisze pamięci”. Obcując z historycznym już światem, Teatr Midraszowy szuka żywej interakcji, próbując znaleźć połączenie dawnego, z tym, co jest tu i teraz.

MG_1962Współczesny Teatr Żydowski w Krakowie jest też teatrem klasycznym, który podejmuje działania prowadzące do znalezienia żywej, aktualnej interpretacji klasycznych, żydowskich tekstów właśnie poprzez język teatru. Jest potrzebą wypełnienia duchowej przestrzeni żydowskiego świata.

Zobacz: Metoda – Teatr Midraszowy >>

Jest to również teatr multimedialny, w którym swoje niezwykle ważne miejsce znajduje nie tylko słowo, mówione, czy śpiewane, ale też muzyka, żywa muzyka tworzona zawsze na potrzeby danej realizacji, jak i fotografie, filmy, malarstwo, czy właśnie architektura, jakaś historyczna przestrzeń, z jej zamkniętą w sobie historią, która woła o danie jej głosu.

img_8584_bgW Teatrze Midraszowym – współczesnym Teatrze Żydowskim w Krakowie powstały do tej pory takie spektakle, jak „Melodia Ciszy” (2008), „Tajemnice mojej babci” (2009), „Sztuka w Pięciu Aktach”/„Five (P)Arts” (2012), „Megilat Polin (2013), „Samotne tango Wiery Gran” (2014) – wszystkie pokazywane w Żydowskim Muzeum Galicja. Spektakl „Samotne tango Wiery Gran” jest stale obecne w repertuarze i grane jest poza murami Żydowskiego Muzeum Galicja. Poza tym powstały midrasze muzyczne: „ABIJA”, „Szema Israel”, „Szirat HaJam”, „Eikha”, „Maim”. W roku 2012, we współpracy z Teatrem Tańca Riny Schenfeld z Izraela, powstała nowa wersja uznanego na całym świecie spektaklu „Zatańczyć z Chopinem”.

Przedstawienia:

Midrasze Muzyczne: